FMT – przeszczepienie mikrobioty jelitowej w Klinice New Vet 24h w Gdyni.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczkiwaniom wprowadziliśmy do naszych usług  przeszczepienie mikrobioty jelitowej ( FMT).

Mikrobiom jelitowy  to drobnoustroje przewodu pokarmowego tj. bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, archeony. Bakterie są najliczniejszą grupą, a każde zdrowe zwierzę wykazuje indywidualne różnice w składzie bakteryjnym. Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria i Fusobacteria to najobficiej występujące bakterie, stanowiące do 99% mikroflory jelitowej u psów i kotów. Mikrobiom jelitowy ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia gospodarza, ponieważ przyczynia się do utrzymania prawidłowych procesów fizjologicznych w całym ciele, w tym modulowanie układu odpornościowego, ochronie przed patogenami i metabolizowanie składników diety w celu dostarczenia składników odżywczych (np. witamin, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych).

Badanie interakcji między gospodarzem a drobnoustrojami  pozwala nam lepiej zrozumieć patofizjologię chorób i to, w jaki sposób mikrobiom przyczynia się do zapoczątkowania  i nasilenia choroby. Może on być modulowany przez prebiotyki, probiotyki, antybiotyki i przeszczep mikrobioty jelitowej. U zwierzęt z zaburzeniami żołądkowo- jelitowymi, chorobami autoimmunologicznymi, sercowo – metabolicznymi i innymi chorobami pozajelitowymi dochodzi do dysbakteriozy,  czyli stanu w którym dobre bakterie zostały zastąpione przez te złe. Może to mieć daleko idące konsekwencje dla zdrowia gospodarza, nie tylko w przewodzie pokarmowym. Osłabiony organizm nie jest w stanie poradzić sobie z nadmierną ilością patogennych drobnoustrojów. W wykrywaniu określonych enteropatogenów (np. Salmonella spp, Campylobacter jejuni) jest pomocna hodowla bakteryjna, która  umożliwia badanie wrażliwości tych organizmów na antybiotyki . Alternatywną metodą diagnostyczną dla psów jest wskaźnik dysbiozy, nowe podejście diagnostyczne oparte na PCR. Obecnie najczęściej stosowanym testem diagnostycznym u psów i kotów jest pomiar stężenia kobalaminy i kwasu foliowego w surowicy w celu wykrycia dysbiozy w jelicie cienkim. Przy nadmiernej ilości bakterii w jelicie cienkim, dochodzi do obniżenia stężenia kobalaminy, która jest metabolizowana przez bakterie, oraz do podwyższenia stężenia kwasu foliowego, będącego jednym z produktów metabolizmu tych bakterii. Taką nadmierna ilość bakterii jelitowych określa się mianem przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO= small intestinal bacterial overgrowth).Termin SIBO ma wątpliwe przełożenie na małe zwierzęta. Obecnie coraz częściej stosuje się określenie enteropatii lub biegunki reagującej na antybiotyki (ARE). W celu uzupełnienia niedoborów kobalaminy najczęściej stosuje się iniekcje podskórne, jednak ostatnie badania na ludziach, psach i kotach sugerują , że suplementacja doustna jest równie skuteczna jak pozajelitowa. W medycynie ludzkiej FMT jest uznaną i skuteczną terapią nawracających zakażeń C. difficile, a także w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit u ludzi. W weterynarii jest to wciąż mało popularne rozwiązanie.

Dawcą kału może zostać zwierzę klinicznie zdrowe, zabezpieczone przeciwko kleszczom, regularnie odrobaczane, szczepione przeciwko chorobom zakaźnym oraz nie przyjmujące leków przez ostatnie sześć miesięcy. Niestety ciężko znaleźć odpowiedniego zwierzaka spełniającego wszystkie warunki. W naszej klinice mamy dwóch stałych dawców regularnie badanych.

FMT możemy podać na różne sposoby – przez sondę żołądkową, doodbytniczo i doustnie (kapsułki). Sposób podaży dobieramy indywidualnie w zależności od zachowania zwierzęcia, objawów klinicznych i wyników badań. Zastosowanie FMT  jest bezpieczne, również wśród naszych pacjentów nie stwierdzono negatywnych skutków po jej zastosowaniu.

Jak dotąd najpopularniejsze badania nad skutecznością FMT były wykonywane u szczeniąt z zapaleniem żołądka i jelit spowodowanym zakażeniem parwowirusem.

Pacjentów przydzielono do dwóch grup.  Pierwsza z nich otrzymywała standardowe leczenie, tzn. podawanie dożylne roztworów izotonicznych, a także środków przeciwwymiotnych, leków chroniących żołądek i antybiotyki. Natomiast w drugiej grupie  oprócz standardowego leczenia zastosowano FMT , które rozpoczęto 6 do 12 godzin po przyjęciu pacjentów. Bezpieczeństwo FMT oceniano na podstawie obecności lub braku dyskomfortu podczas i po zabiegu oraz poprzez monitorowanie istotnych parametrów życiowych. Przeszczep mikrobioty kałowej wiązał się z poprawą samopoczucia i skróceniem czasu hospitalizacji szczeniąt z ostrą krwotoczną biegunką spowodowaną CPV.

Psy z ostrą biegunką mają zwiększoną liczbę Clostridium perfringens i zmniejszoną liczbę Actinobacter spp, Ruminococcaceae i Blautia spp. Kluczową cechą dysbiozy jelitowej jest nie tylko spadek lub wzrost określonych bakterii, ale także spadek funkcji mikroflory. U niektórych może być to przyczyną biegunki , podczas gdy u innych może być konsekwencją podstawowej choroby jelit. Zakres objawów klinicznych różni się u poszczególnych pacjentów, a każda choroba może być postrzegana jako możliwy przejaw ogólnoustrojowego problemu związanego z dysbiozą i zwiększoną przepuszczalnością jelit.  Na dobre samopoczucie naszego Pupila ma również wpływ zróżnicowana, indywidualnie dobrana dieta.

Zdrowie Twojego Przyjaciela jest na nas najważniejsze.

Autor: lek.wet Anna Buczek

Źródła:
  •         Pereira GQ, Gomes LA, Santos IS, Alfieri AF, Weese JS, Costa MC. Fecal microbiota transplantation in puppies with canine parvovirus infection. J Vet Intern Med. 2018;32:707–711.
  •         The Microbiome: The Trillions of Microorganisms That Maintain Health and Cause Disease in Humans and Companion Animals A. Rodrigues Hoffmann, L. M. Proctor, M. G. Surette
  •         Simpson KW, Fyfe J, Cornetta A, Sachs A, Strauss-Ayali D, Lamb SV, Reimers TJ (2001), Subnormal concentrations of serum cobalamin (Vitamin B12) in cats with gastrointestinal disease, Journal of Veterinary Internal Medicine 15: 26-32
  •         Vaden SL, Wood PA, Ledley FD, Cornwell PE, Miller RT, Page R (1992), Cobalamin deficiency associated with methylmalonic acidemia in a cat, Journal of the American Veterinary Medical Association 200 No.8: 1101-1103
  •         Ruaux CG, Steiner JM, Williams DA. (2001), Metabolism of amino acids in cats with severe cobalamin deficiency. American Journal of Veterinary Research 62: 1852-1858
  •         Ruaux CG, Steiner JM, Williams DA. (2005), Early Biochemical and Clinical Responses to Cobalamin Supplementation in Cats with Signs of Gastrointestinal Disease and Severe Hypocobalaminemia. Journal of Veterinary Internal Medicine 19: 155-160
  •         Simpson KW, Morton DB, Batt RM (1989), Effect of exocrine pancreatic insufficiency on cobalamin absorption in dogs, American Journal of Veterinary Research 50: 1233-1236
  •         Diagnosis and interpretation of intestinal dysbiosis in dogs and cats – Jan S.Suchodolski
  •         Commentary on key aspects of fecal microbiota transplantation in small animal practice – Jennifer Chaitman,1 Albert E Jergens,2 Frederic Gaschen,3 Jose F Garcia-Mazcorro,4 Stanley L Marks,5 Alicia G Marroquin-Cardona,4 Keith Richter,6 Giacomo Rossi,7 Jan S Suchodolski,8 and J Scott Weese9
  •         FECAL MICROBIOTA TRANSPLANTATION IN DOGS AND CATS By W. Jean Dodds, DVM