• badanie kardiologiczne
  • badanie EKG- elektrokardiologiczne
  • badanie echokardiograficzne (ECHO SERCA) – badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, kurczliwość mięśnia sercowego, budowę i pracę zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły, tętnica i żyły płucne) będąc pomocnym w diagnostyce choroby zastawki dwudzielnej (MVD), kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM), kardiomiopatii przerostowej (HCM)
  • Diagnostyka wad wrodzonych
  • punkcja worka osierdziowego, okienkowanie worka osierdziowego